ابتدا باید در سایت وارد شوید!

WOD No. 009

تمرین عید فیت 24 بهمن 99

معرفی تمرین امروز

تمرین امروز یک تمرین برای زمان است که ساختار معروف
21-15- 9
رو داره و به این معنی است که ابتدا هر کدام از حرکات فوق را بیست و یک بار تکرار میکنیم و سپس همون حرکات را پانزده بار و در مرحله آخر 9 بار از هر حرکت رو انجام میدیم و تمرین رو به پایان میرسانیم و زمان خود را به عنوان رکورد این تمرین یادداشت میکنیم.

شروع تمرین کراس فیت

برای دیدن ویدیوی تمرین ها بر روی اسم تمرین ها کلیک کنید.

21-15-9

تمامی رکورد های شما

تاریخمدت زمان حرکت(دقیقه)مدت زمان حرکت(ثانیه)تعداد حرکتتوضیح اضافی

No entries match your request.

تاریخمدت زمان حرکت(دقیقه)مدت زمان حرکت(ثانیه)تعداد حرکتتوضیح اضافی


×