WOD NO. 025
مارس 5, 2021
روانشناسی در ورزش 2
مارس 12, 2021
Show all

روانشناسی در ورزش 1

روانشناسی ورزشی یکی از ارکان بسیار مهم واصلی در آماده سازی ورزشکاران برای تمرینات سخت وحرفه ای در سطح المپیک وجهانی محسوب میشود.

طبق تحقیقات بعمل آمده اگر ورزشکاران از نظر آمادگی جسمانی وآمادگی تاکتیکی وفنی در شرایط مطلوبی قرار داشته باشند 50% شرایط شرکت در یک مسابقه را دارند زیرا 50%بعد شرایط ذهنی و روانی است

بعبارتی اگر ورزشکاری شرایط مطلوبی ذهنی و روانی بسر نبرد مسلما نمی تواند در مسابقه نمایش خوبی ارایه دهد یعنی می توان گفت شرایط روانی تاثیر مستقیم بر شرایط جسمانی و تاکتیکی وفنی را دارد.

شاید این مورد برای خیلی از ورزشکاران پیش آمده باشد که اشاره ایی هر چند مختصر به آ نها می نمایم

موضاعاتی که ذهن ورزشکاران بیشتر بخود جلب می کنند شامل روابط عاطفی و روابط اجتماعی…..

دراغلب موارد ورزشکاران آنقدر تحت تاثیر قرار میگیرند وبطور مداوم ذهن خویش را معطوف آن موضوع قرار می دهند واز آن روابط لذت برده و خوش هایی زودگذری را تجربه می کنند

که آنها را از مسیر اصلی زندگی ورزشی دور می نماید

ویا اینکه اتفاقات ناگوار همانند مرگ عزیزان وحوادث غیره منتظره …..

در روحیاتشان تاثیر گذاشته وشوک خیلی بزرگی بر آن مستولی می گردد که براحتی نمی تواند با این واقعیت کنار بیاید وتمام ذهن وروحش را تحت الشعاع قرار می دهد

که در پاره ایی از مواقع حتی احساس خوبی برای رفتن بر سر تمرین را هم ندارد

امابر حسب تعهد که برباشگاه وتیم دارند بر سر تمرین حاضر می شوند اما تمرکز لازم وانرژی کافی را در تمرین نداشته و از یک تمرین خوب وبا کیفیت محروم می شوند و مسلما ورزشکا رنمی تواند در یک مسابقه بازی خوب وقابل قبولی از خود به نمایش بگذارد

که این عدم ارایه توانمندی یک ورزشکار باز خورد پیا مد های بسیار نا گواری برای ورزشکاران در پی خواهد داشت

که این پیامدها شامل:

1: عدم لذت بردن از تمرین:بدلیل مشغولیت ذهنی که دارند ازتمرینی که انجام می دهد لذت نمی برد مسلماهیچ باز دهی خوب ومطلوبی نخواهد داشت زیرا تمرین با تمرکز ودقت لازم انجام نمی پذیرد که طبق اعتقاد روانشناسان اگر از شغل تان لذت نمی برید آن را تغییر دهید

2: بی حوصلگی:معمولازمانیکه ورزشکار مشغولیت فکری دارد خواب خوبی نخواهد داشت وتمام متابولیسم بدنش تحت تا ثیر قرار خواهد گرفت که عوارضی همانند الف:عصبانیت  ب:استرس  ت:بهم خوردن ساعت بیولوژیکی بدن  د :کاهش انرژی ث:عدم ارتباط دیگران

3: خستگی مفرط:انسانها معمولا در فضایی که قراردارند اگر برایشان دلنشین ومفرح نباشد خیلی زود خسته شدمیشوند و ورزشکاران از این قاعده مستثناء نیستند  و کوچکترین فشار در تمرین انرژی شان تحلیل رفته  و برایشان طاقت فرسا میگردد و دوست دارند وهرچه سریعتر زمان تمرین به اتمام برسدو هرچه سریعتر آنجا را ترک نمایند

4: بی انگیزگی :سرمنشاءهمه این عوامل ها را می توان بی انگیزگی دانست که مخربترین عامل برای از بین بردن ورزشکاران در عرضه قهرمانی نام برد

این عوامل ها باعث بهم ریختن شرایط تاکتیکی وفنی وآمادگی جسمانی  و شرایط ذهنی و روانی می شود و ورزشکاران در هر سطحی که باشند دچار عدم پیشرفت آنان میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


آیا تا کنون صفحه وبلاگ مارو مشاهده کردید؟!

تور آموزش موج سواری و یوگا چابهار

موج سواری در ایران
×